Mintaváros költségvetése


Ezen az oldalon megtekintheted Mintaváros költségvetését és fejlesztéseit, átlátható módon, interaktív vizualizációk segítségével!

Tovább

TISZTELT MINTAVÁROSI POLGÁROK!


Egy önkormányzat feladatai sokrétűek, állampolgári szemmel nehezen áttekinthetőek. Mintavárosban azonban nincs takargatni valónk, ezért úgy döntöttünk, hogy a modern technika segítségével bemutatjuk Önökek településünk gazdálkodását úgy, ahogyan azt korábban csak kevesek láthatták!

A XXI. század embere joggal várhatja el egy önkormányzattól, hogy az interneten is utánanézhessen, mennyit költ a település oktatásra, egészségügyre vagy épp a parkok rendben tartására. A helyi demokráciára is igaz, kettőn áll a vásár. A tisztességes településvezetés mellé tájékozott polgárok is kellenek, akik nyomon követik a döntések ésszerűségét. A közpénzek átlátható felhasználásáért küzdő K-Monitor és a Költségvetési Felelősségi Intézet szakmai segítségével létrehozott alkalmazás, amit pillanatokon belül használatba vehet, Magyarországon elsőként arra törekszik, hogy mindenki számára könnyen befogadható és értelmezhető képet adjon az önkormányzat gazdálkodásáról.

A weboldal testre szabható és egyszerűen feltölthető bármely település adataival. Reméljük, Mintaváros igyekezete ragadós lesz és egyre többen teszik meg ezt az egyáltalán nem megerőltető, mégis fontos lépést az átláthatóság felé.

Kellemes böngészést kívánok,

Példa Imre
Mintaváros polgármestere

Kipróbálom!

Mérleg 2021


Mintaváros idei költségvetése:
21,7 Mrd Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2,1 Mrd Ft
Közhatalmi bevételek
7,8 Mrd Ft
Működési bevételek
2,4 Mrd Ft
Működési célú átvett pénzeszköz
12,7 M Ft
Finanszírozási többlet (maradvány)
8,0 Mrd Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
740,0 M Ft
Felhalmozási bevételek
649,0 M Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
24,5 M Ft
5,2 Mrd Ft
Személyi juttatások
1,0 Mrd Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
6,7 Mrd Ft
Dologi kiadások
414,6 M Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2,0 Mrd Ft
Egyéb működési célú kiadások
1,2 Mrd Ft
Beruházások
4,1 Mrd Ft
Felújítások
993,8 M Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! Az ábra Mintaváros önkormányzatának és intézményeinek éves költségvetését mutatja mérlegszerű bontásban.

A bevételek és kiadások is felbonthatók működési és felhalmozási tételekre. A működési költségvetés a zavartalan feladatellátást biztosítja, míg a felhalmozási költségvetés beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik, melyek célja tartós eszközök beszerzése, a tevékenység bővítése, modernizálása. A működési bevételek (törvényben meghatározott állami normatívák, helyi adók, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke) és kiadások (bérek, rezsiköltségek, nyújtott támogatások) rendszeresen, ciklikusan jelentkeznek. Ezzel szemben a felhalmozási tételek eseti jellegűek, gyakran több éves költségvetési hatással (pl. uniós és állami pályázatok). A finanszírozási többlet java része az előző évi gazdálkodás maradványa: a folyamatban lévő fejlesztések még fel nem használt támogatásai, illetve az előző évről maradt szabad maradvány.

Bevételek 2021


8,6 Mrd Ft8 573 236 000 Ft(39%)
Finanszírozási bevételek
7,8 Mrd Ft7 766 467 000 Ft(35%)
Közhatalmi bevételek
2,4 Mrd Ft2 415 256 000 Ft(11%)
Működési bevételek
2,1 Mrd Ft2 075 200 000 Ft(9%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
740,0 M Ft740 000 000 Ft(3%)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
649,0 M Ft649 000 000 Ft(3%)
Felhalmozási bevételek
24,5 M Ft24 500 000 Ft(0%)
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
12,7 M Ft12 670 000 Ft(0%)
Működési célú átvett pénzeszköz
Finanszírozási bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Működési célú átvett pénzeszköz

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! A bevételeket közgazdasági bontásban, azok működési, felhalmozási és finanszírozási jellege alapján osztályozzuk. A működési bevételeken belül a központi költségvetésből kapott támogatásokat, a közhatalmi bevételeket (pl. helyi adókat), a működési bevételeket (pl. szolgáltatások ellenértékét), és a működési célú átvett pénzeszközöket (pl. krízisalapba befolyt támogatásokat) különítjük el. A felhalmozási bevételek tartalmazzák többek között az önkormányzati vagyon (pl. lakások) értékesítéséből származó bevételeket. A finanszírozási bevételek között találhatók például az előző évi gazdálkosából megmaradt maradványok.

Kiadások 2021


6,7 Mrd Ft6 702 101 000 Ft(30%)
Dologi kiadások
5,2 Mrd Ft5 170 146 000 Ft(23%)
Személyi juttatások
4,1 Mrd Ft4 141 503 000 Ft(19%)
Felújítások
2,0 Mrd Ft1 978 502 000 Ft(9%)
Egyéb működési célú kiadások
1,2 Mrd Ft1 232 539 000 Ft(6%)
Beruházások
1,0 Mrd Ft1 027 043 000 Ft(5%)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
993,8 M Ft993 816 000 Ft(4%)
Egyéb felhalmozási célú kiadások
596,0 M Ft596 047 000 Ft(3%)
Finanszírozási kiadások
414,6 M Ft414 632 000 Ft(2%)
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Dologi kiadások
Személyi juttatások
Felújítások
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! A funkcionális bontás a kiadásokat társadalmi-gazdasági cél szerint osztályozza. Az általános közszolgáltatásoktól a környezetvédelemig 9 kategóriában tartalmazza az önkormányzat működésének területeit. Ha váltasz, a közgazdasági bontás működési, felhalmozási és finanszírozási jellegük alapján mutatja meg a kiadások összetételét. A működési kiadásokon belül személyi kiadásokat, kapcsolódó munkáltatói járulékokat, dologi kiadásokat, ellátottak pénzbeli juttatásait és egyéb működési kiadásokat különítünk el. A felhalmozási kiadások a beruházásokat, felújításokat, és egyéb ilyen célú kiadásokat tartalmazzák. A finanszírozási kiadások között találhatók például a hitel és kölcsön törlesztések.

Fejlesztések 2021


Közérthető költségvetés - Mi ez?
Részvételi költségvetés
Költségvetési ABC
A koronavírus-járvány pénzügyi hatásai
Mintaváros főterének felújítása
Hogyan lehet nálunk is közérthető a költségvetés?

Kérjük, véleményezze a költségvetést bemutató oldalunkat, hogy még jobbá tehessük azt!